อัลบั้มรูปภาพประสบการณ์เดิม การตั้งคำถามและส่วนประกอบของจักรยาน

เด็กๆ ได้ฝึกตั้งคำถามจากการสังเกต สัมผัสจักรยานของจริง และได้เล่าเรื่องราวประสบการณ์เดิมผ่านภาพวาด และได้ออกสำรวจจำนวนรถครูในโรงเรียน แล้วกลับมาสรุปเป็นชาร์ทสถิติ และฝึกการทำงานร่วมกัน เพื่อละลายพฤติกรรมให้เด็กๆ รู้สึกว่าเป็นทีมเดียวกัน และเรียนรู้กการแก้ปัยหาร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความเห็นกันด้วยค่ะ

ครูแนน