อัลบั้มรูปภาพส่วนประกอบของจักรยาน

เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้ในหัวข้อ ส่วนประกอบของจักรยาน เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ มากมายร่วมกัน ได้เรียนรู้การวางแผนทำงาน เรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในแต่ละครั้งเด็กๆ ทำงานได้ดีขึ้น มีทักษะการคิด การวางแผนและมีความชัดเจนในงานมากขึ้น และเด็กๆ รู้สึกเป็นทีมเดียวกัน รักกัน สนิทสนมมากขึ้นค่ะ

ครูแนน