อัลบั้มรูปภาพการนำเสนอโครงงาน

ในเทอม1 เด็กๆ ในห้องมี 27 คน เรื่องที่นำมาเสนอ 27 เรื่อง แต่ละเรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก คุณครูภูมิใจมากที่เด็กๆ นำโครงงานมาเสนอทุกคนและเป็นเรื่องที่ไม่ซ้ำกันเลย เด็กๆ มีวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกัน บางคนมีของจริงมาเสนอ เด็กๆ ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 มีการจับ การดม การชิม เด็กๆ ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ เด็กๆ ช่วยกันคิดว่าโครงงานที่เพื่อนๆ มานำเสนอ อะไรบ้าง ที่จะให้ได้ประโยชน์ ในการเรียนรู้ เด็กๆ แต่ละคนมีวิธีการคิดที่แตกต่างกัน แต่ผลออกมาคือ สิ่งที่ได้ช่วยกันเลือกนั่นคือ ให้ประโยชน์ได้มากที่สุดค่ะ

ครูตุ๊ก