อัลบั้มรูปภาพประสบการณ์เดิม

เด็กๆ เล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับหมวก เด็กๆ ช่วยกันนำหมวกมาหลากหลายแบบนำมาอธิบายเวลาเด็กๆ อธิบายจะมีรูปร่าง สี ขนาด และประเภท เกี่ยวกับอาชีพ เด็กๆ ได้ประดิษฐ์หมวกกับคุณพ่อคุณแม่ และนำมาอธิบายให้เพื่อนๆ ฟัง เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่นำมาประดิษฐ์ มีหลากหลาย ส่วนมากจะเป็นวัสดุ เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ ถุงพลาสติก เด็กๆ ได้เรียนรู้ อุปกรณ์ที่เหลือใช้นำมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะ

ครูตุ๊ก