อัลบั้มรูปภาพการป้องกันตัวเองในฤดูฝน

เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับฤดูฝน รู้จักการป้องกันตัวเองในเวลาฝนตก ควรจะใส่หมวกหรือร่มในขณะฝนตก เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าหมวกแบบไหนที่สามารถกับน้ำได้ เด็กๆ ได้สำรวจและมีการสอบถามและค้นคว้า หลังจากเด็กๆ ได้ค้นคว้าแล้ว ก็แบ่งกลุ่มทำงาน วางแผนว่าจะใช้อะไรมาทำหมวกกันฝน หลังจากนั้นเด็กๆ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เด็กๆ กำหนด และได้ลงมือช่วยกันประดิษฐ์หมวกที่สามารถกันน้ำได้ค่ะ

ครูต๊ก