อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศ

เด็กๆ ได้เรียนรู้ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน เด็กๆ ได้แนะนำชื่อของตนเองให้เพื่อนๆ และคุณครูรู้จักและยังได้เรียนรู้ชื่อมุมต่างๆ การเข้าเล่นมุมต่างๆ อย่างถูกกวิธีและถูกต้องและเด็กๆ ยังได้สาธิตการเล่นเครื่องเล่นในสนามที่ถูกและผิดด้วยตนเองค่ะ

ครูจุ๊