อัลบั้มรูปภาพประสบการณ์เดิมและความหมายของปลา

เด็กๆ ได้เรียนรู้โครงงานปลา เด็กๆ ได้เล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับปลาที่เด็กๆ เคยทานแะเคยพบเห็น ต่อจากนั้นเด็กๆ แบ่งกลุ่มได้สำรวจสืบค้นไปดูปลาคาร์ฟที่ฝั่งบ้านคุณครูมณีรัตน์ และได้ร่วมกันคิดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อปลาที่เด็กๆ รู้จัก และพบเห็นมาก่อนและเด็กๆ ยังได้วาดภาพปลาที่เคยเห็นลงบนกระดาษทรายอีกด้วยค่ะ

ครูจุ๊