อัลบั้มรูปภาพอวัยวะส่วนประกอบและลักษณะประเภทของปลาต่างๆ

เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องอวัยวะส่วนประกอบของปลาด้วยการนำปลามาสังเกตสัมผัสต่อจากนั้นคุณครูได้เชิญวิทยากรที่เป็นคุณหมอรักษาปลามาให้ความรู้เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับปลา เช่น การดูแลรักษาปลา อวัยวะส่วนประกอบของปลา เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้เด็กๆ ยังได้เห็นคุณหมอผ่าปลาให้ดูอวัยวะภายในของปลาอีกด้วยค่ะ

ครูจุ๊