อัลบั้มรูปภาพส่วนประกอบของลูกอม

เด็กๆ ได้เรียนรู้ส่วนประกอบที่อยู่ในลูกอม เด็กๆ ได้ชิมและร่วมแสดงคิดว่าส่วนผสมของลูกอมมาจากไหนบ้าง นม น้ำตาล สี เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่านมจากไหนได้บ้าง ความหวานมจากไหนบ้าง สีจากธรรมชาติ เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวค่ะ

ครูนก