อัลบั้มรูปภาพสำรวจและนำเสนอโครงงาน

คุณครูพาเด็กๆ สำรวจบริเวณโรงเรียนเพื่อค้นหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ เด็กๆ นำสื่อมานำเสนอโครงงานและนำเสนอได้น่าสนใจ รวมถึงเด็กๆ ได้เลือกโครงงานกันอย่างสนุกสนานค่ะ

ครูนก