อัลบั้มรูปภาพที่มาและประสบการณ์เดิม

ที่มาและประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวกับลูกอมได้สังเกต ได้ชิมลูกอม เด็กๆ ได้เรีนยรู้การใชช้จินตนาการในการทำศิลปะค่ะ

ครูนก