อัลบั้มรูปภาพประเภทและลักษณะของพัดลม

 เด็กๆ บอกถึงประเภทและลักษณะของพัดลมว่ามีอะไรบ้าง มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร การตัดขั้วและการใช้งาน เด็กๆ ได้จับกลุ่มตามสีวันและต่อจิ๊กซอร์ เสร็จแล้วได้นำเสนอเพื่อนๆ ว่าเป็นพัดลมชนิดใด อยู่ที่ไหนบ้าง และเด็กๆ ได้สังเกตว่าพัดลมตั้งนั้นได้พ่นไอน้ำ ไอเย็นคล้ายน้ำแข็ง เด็กๆ ได้ไอเย็นจากพัดลมไอน้ำ เด็กๆจะรู้สึกอย่างไรค่ะ

ครูอี๊ด