อัลบั้มรูปภาพการเลือกโครงงาน การสำรวจพัดลมบริเวณสนาม

เมื่อเด็กนักเรียนนำเสนอโครงงานเสร็จแล้ว เด็กได้คัดเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้ โดยการสังเกตเรื่องที่เพื่อนๆ นำมาเสนอตรงกัับกติกา และเลือกจาก 5 เรื่องได้ 1 เรื่อง ที่อยากเรียนรู้มากที่สุด 1 เรื่อง คือ เรื่องพัดลม หลังจากนั้นเด็กๆ ได้ไปสำรวจบริเวณสนามว่ามีพัดลมอะไรบ้าง เมื่อสังเกต สำรวจเสร็จ ได้กลับไปทำใบงานในห้องเรียนค่ะ

ครูอี๊ด