อัลบั้มรูปภาพส่วนประกอบของพัดลม

เด็กๆ ได้สังเกตส่วนประกอบและหน้าที่ของพัดลม และข้อควรระมัดระวังในการใช้พัดลม โดยมีคุณครูรุตมาเป็นวิทยากร และสาธิตการพัด (ลม) ออกมาโดยการให้เด็กๆ สังเกตแป้งที่ปลิว แต่ครูได้บอกเด็กๆ แล้วว่านี่คือ การสาธิต เด็กๆ ไม่ควรไปทำเองเพราะจะเกิดอันตราย โดยแป้งจะเข้าไปในเครื่องของพัดลมได้ เด็กๆ มีความเข้าใจ หลังจากนั้นเด็กๆ ได้สังเกตสิ่งของที่ทำมาจากพลาสติก เหมือนใบพัดของพัดลมค่ะ

ครูอี๊ด