อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศ

เด็กๆ ได้เรียนรู้ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน กติกาในการเล่นตามมุมต่างๆ เรียนรู้ชื่อ ชั้น ชื่อคุณครู ชื่อเพื่อนๆ และกติกาการเล่นเครื่องเล่นในสนามที่ถูกต้อง และกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียนและเรียนรู้ห้องเรียนต่างๆ ในโรงเรียนค่ะ

ครูเจิด