อัลบั้มรูปภาพการนำเสนอโครงงาน การตั้งคำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซด์

เด็กๆ ได้นำเสนอโครงงานที่อยากเรียนรู้และเลือกโครงงานที่อยากเรียนรู้ ฝึกการตั้งคำถามที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซด์ ได้เรียนรู้ความหมายของมอเตอร์ไซด์ ได้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ช่วยกันคิดหาข้อมูลมีอะไรบ้างที่มี 2 ล้อ เหมือนมอเตอร์ไซด์ และได้ประดิษฐ์รถมอเตอร์ไซด์จากเศษวัสดุค่ะ

ครูเจิด