อัลบั้มรูปภาพการตั้งคำถามถึงสิ่งที่เด็กๆ สนใจอยากจะเรียนรู้

เด็กๆ ได้ร่วมกันตั้งคำถามถึงสิ่งที่ตนเองอยากจะเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้างโดยก่อนตั้งคำถามคุณครูและเด็กๆ ร่วมกันทำการทดลอง มหัศจรรย์นมเปลี่ยนสีได้ เด็กๆ ได้แบ่งกลุ่มกันทำการทดลอง แต่ละกลุ่มให้ความร่วมมือกันและรู้จักการรอคอยเพื่อนๆ ในการทำงานกลุ่มได้ดีมากค่ะ

ครูก้อง