อัลบั้มรูปภาพนมมาจากไหน

เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่านมต่างๆ มาจากไหนบ้าง เช่น จากคน จากพืช จากสัตว์ ได้ลองชิมรสชาติของนมจากพืชและสัตว์ และได้เปรียบเทียบความเหมือน ความต่างของนม หลังจากนั้นเด็กๆ ยังได้รู้จักสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมว่ามีสัตว์อะไรบ้าง หลังจากนั้นเด็กๆ ได้ร่วมกันทำงานกลุ่มและร่วมกันประดิษฐ์เสื้อจากถุงนมค่ะ

ครูก้อง