อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศและสำรวจโครงงาน

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงชื่อห้อเรียน ชื่อคุณครู สิ่งต่างๆ รอบๆ บริเวณโรงเรียน กฎกติกาและข้อตกลงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งออกมาเล่าถึงกิจกรรมที่ทำในช่วงปิดเทอม นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้สำรวจบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นการค้นหาโครงงานค่ะ

ครูวิ