อัลบั้มรูปภาพนำเสนอ สรุปโครงงานและตั้งคำถามที่อยากเรียนรู้

สัปดาห์นี้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงการนำเสนอโครงงาน เด็กๆ ได้ออกมานำเสนอโครงงานจำนวน 25 คน ทั้งหมด 22 เรื่อง มีเรื่องที่เข้ารอบ ได้แก่ 1.สี 2.รถดับเพลิง 3.หนังสือ สรุปโครงงานที่มีคนเลือกมากที่สุดได้แก่ โครงงานสี เราจะเรียนโครงงานสีกันค่ะ และเด็กๆ ได้ออกมาเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับสี รวมทั้งตั้งคำถามที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับสีกันค่ะ

ครูวิ