อัลบั้มรูปภาพสีกับสิ่งต่างๆ รอบตัว

เด็กๆ ได้ออกมาเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับสี จากนั้นเด็กๆ ได้ฝึกการตั้งคำถามและเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสีและสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเราว่ามีอะไรบ้าง ได้ออกมาสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน เรียนรู้ประเภทของสีคือ สีที่เกิดจากธรรมชาติ และสีที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้ทดลองการเกิดสายรุ้งจากหัวข้อสีที่เกิดจากแสง เด็กๆ ต่างตื่นเต้นที่จะได้เห็นสายรุ้งจริงๆ ได้ทดลองผสมสีจากการเรียนรู้แม่สีต่างๆ และเกิดเป็นสีใหม่ค่ะ

ครูวิ