อัลบั้มรูปภาพป้ายเตือน

เด็กๆ เรียนรู้เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน หลังจากเด็กๆ ได้ทราบความหมาย รูปร่าง ลักษณะ และสีของป้ายเตือนแล้ว คุณครูให้เด็กๆ ช่วยกันวิเคราะห์ความเหมือนความต่างของป้ายเตือนและป้ายบังคับ จากนั้นให้เด็กๆ สำรวจสิ่งรอบตัวที่มีสีเหมือนป้ายจราจร และคุณครูได้นำผลไม้ที่มีสีเหมือนป้ายจราจรมาทายกับเด็กๆ โดยให้เด็กๆ ได้สัมผัส ดมกลิ่น ดู และชิมรสชาติค่ะ

ครูเอ๊ป