อัลบั้มรูปภาพนำเสนอโครงงาน

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันไหว้ครู เด็กๆ ได้เรียนรู้ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู และเด็กๆ ได้นำพานมาไหว้คุณครูเพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ จากนั้นคุณครูได้สนทนากับเด็กๆ ถึงโครงงานที่เด็กๆ สนใจพร้อมกับพูดคุยถึงกฎกติกาในการนำเรื่องที่จะนำมาเสนอ คือ จะต้องเป็นเรื่องที่สามรถนำมาเรียนรู้ในห้องได้ สามารถสัมผัสได้ และไม่เป็นอันตราย และเด็กๆ ได้จัดทำสื่อมานำเสนอที่โรงเรียนค่ะ

ครูเอ๊ป