อัลบั้มรูปภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้

สัปดาห์นี้คุณครูพาเด็กๆ เล่นบทบาทสมมุติการขับขี่รถ เพื่อให้เด็กๆ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ เพื่อที่จะได้เป็นหัวข้อการเรียนนสัปดหา์ต่อไป คุณครูได้แนะนำป้ายจราจรต่างๆ ให้เด็กๆ รู้จัก เด็กๆ สามารถจดจำและบอกชื่อป้ายต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ และคุณครูได้พาเด็กๆ เล่นบทบาทสมมุติก่อนที่จะปล่อยให้เด็กๆ ได้เล่นเอง เด็กๆ ทุกคนสนุกสนานกับกิจกรรมนี้มากค่ะ

ครูเอ๊ป