อัลบั้มรูปภาพประเภทของป้ายจราจร

เด็กๆ ได้เรียนรู้ความหมาย รูปร่างลักษณะ และสีของป้ายจราจรแต่ละประเภท โดยคุณครูได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการเล่นบทบาทสมมติ เกมตามหาป้ายจราจร และพาไปสำรวจป้ายจราจรที่ห้องคุณครูเจิด ซึ่งเรียนโครงงานรถจักรยานยนต์ กิจกรรมที่จัดขึ้นช่วยส่งเสริมทักษะการสังเกต การจดจำสิ่งต่างๆ ที่พบเห็น และเด็กๆ ยังสามารถนำความรู้เรื่องป้ายต่างๆ ไปใช้ในกิจวัตรประจำวันได้อีกด้วยค่ะ

ครูเอ๊ป