อัลบั้มรูปภาพพันธุ์และลักษณะของปลา

เด็กๆ ได้ช่วยกันระดมความคิดว่าปลาที่ตนเองรู้จักนั้นควรเป็นพันธุ์อะไรและได้ร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มนั่นก็คือ การสังเกตลักษณะของปลาและกลับมาบอกเพื่อนๆ ในกลุ่มและวาดภาพบันทึกลงไป จากนั้นเด็กๆ ได้เปรียบเทียบลักษณะของปลาว่ามีลักษณะเหมือนกับสิ่งของอะไรบ้างรอบๆ ตัวเราค่ะ

ครูบาส