อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศ สำรวจค้นคว้าหาสิ่งที่สนใจและเสนอเรื่องที่สนใจ

เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงหน้าที่ของตนเองและร่วมกันตั้งข้อตกลงของห้องเรียน ได้รู้จักขนมถ้วยฟู ซึ่งเป็นชื่อของห้องเรียนผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เรียนรู้กฎกติกาการเล่นสนามและร่วมกันสำรวจค้นคว้าหาสิ่งที่ตนเองสนใจทั้งบริเวณโดยรอบโรงเรียนและฝั่งบ้านคุณครูมณีรัตน์ จากนั้นก็เตรียมตัวหาข้อมูลและสื่อต่างๆ มานำเสนอใ้ห้เพื่อนๆ และคุณครูฟังค่ะ

ครูบาส