อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศห้องเรียน

เด็กๆ ได้เรียนรู้ข้อตกลงต่างๆ ภายในห้องเรียน เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติ การถอดรองเท้า-ถุงเท้า เก็บของเข้าที่ตามข้อตกลง รวมถึงการดื่มนมในตอนเช้า เมื่อเข้าแถวแล้ว เด็กๆ รับนมเสร็จแล้วต้องเดินไปนั่งตามข้อตกลง เป็นต้นค่ะ เด็กๆ ยังได้เรียนรู้กติกาในการร่วมกิจกรรมกลุ่มใหญ่ ได้ฝึกการรอคอย รวมถึงเรียนรู้สีจากการเล่นเกมด้วยค่ะ

ครูแอน