อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศ (เล่นสนามอย่างปลอดภัย)

เด็กๆ ได้ออกไปสำรวจเครื่องเล่นบริเวณสนาม ก่อนออกไปสำรวจและเด็กๆ ร่วมกันสร้างข้อตกลงในการออกไปสำรวจค่ะ คุณครูได้อธิบายถึงเครื่องเล่นชนิดต่างๆ พร้อมทั้งให้เด็กๆ ออกมาสาธิตวิธีการเล่นที่ถูกและผิดวิธีค่ะ เด็กๆ ยังได้เรียนรู้การรอคอย จากการต่อแถวเล่นเครื่องเล่นสนามด้วยนะคะ

ครูแอน