อัลบั้มรูปภาพฤดูฝนและวันแม่แห่งชาติ

เด็กๆ ได้เรียนรู้ ฤดูฝน โดยคุณครูเริ่มจากที่มาของฝนและเชื่อมโยงเข้าสู่โรคที่มาจากฤดูฝน เพื่อใ้หเด็กๆรู้จักดูแลตนเองเมื่อฝนตกและไม่สบาย (โรคไข้หวัด) ได้เรียนรู้เรื่องสีจากฤดูฝน (สีของรุ้งกินน้ำ) ได้ทดลองการเป่าฟองสบู่ เพื่อสังเกตเงาสะท้อนสีรุ้ง เด็กๆ ยังได้ฝึกคำศัพท์สีจากสีของรุ้งกินน้ำค่ะ นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ประดิษฐ์การ์ดวันแม่จากจานกระดาษ (เรียนเส้นโค้งจากสายรุ้ง) และฝึกเต้นประกอบเพลง ทุกโมงยาม ด้วยนะคะ (คุณครูเต้นให้เด็กๆ ดูก่อนค่ะ) 

ครูแอน