อัลบั้มรูปภาพห้องเรียนของหนู

ในสัปดาห์นี้เด็กๆ ห้องครูใจได้ย้ายเข้ามาห้องเรียนใหม่ คือห้องแมลงปอ (ห้องครูมล) เด็กๆ ได้เรียนรู้ชื่อของห้องเรียนใหม่ เพื่อนใหม่ที่มาเรียนด้วยในเทอมนี้ เรียนรู้การเล่นตามมุมต่างๆ ของห้องเรียน ครูมลพาเด็กๆ เดินดูมุมต่างๆ ของห้องเรียน ห้องน้ำสัญลักษณ์ ของเด็กๆ แต่ละคน เช่น ที่แขวนแก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ที่เก็บประเป๋า รองเท้า พร้อมกับแนะนำวิธีใช้ และเก็บของใช้ส่วนตัวให้ตรงกับสัญลักษณ์ของตนเองเพื่อความสะอาด และปลอดภัยไม่ควรใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นค่ะ และได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กด้วยค่ะ

ครูมล