อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศและนำเสนอโครงงาน

หลังจากเปิดเทอมที่ 2 เด็กๆ ได้ทบทวนข้อกติกาในห้องเรียน โดยการเข้ามุมต่างๆ และฝึกนั่งสมาธิ การทำงานศิลปะและนำเสนอโครงงานที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้ โดยการนำเสนอเป็นรายบุคคลค่ะ

ครูบรร