อัลบั้มรูปภาพการจัดประเภทของผลไม้

หลังจากที่เด็กๆ ได้เลือกโครงงานผลไม้แล้ว เด็กจึงได้นำผลไม้ชนิดต่างๆ มาเรียนรู้ สังเกตสี ดมกลิ่น ชิมรสชาติของผลไม้ และรูปทรงของผลไม้ เพื่อร่วมกันเรียนรู้ชื่อผลไม้ สีของผลไม้ที่สังเกต รูปทรงที่เห็นผ่านการสังเกต ชิมรสชาติ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการสนทนาพูดคุยร่วมกันค่ะ

ครูบรร