อัลบั้มรูปภาพเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เด็กๆ สามารถบอกได้ว่าเกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ที่อยู่อาศัย ปลุกผักผลไม้ ปลูกข้าว และกักเก็บน้ำ เด็กๆ ได้ลองปลูกเมล็ดถั่วเขียว ในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ปลูกในสำลี ปลูกในกระดาษทิชชู ในดิน เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลา ได้เชื่อมโยง การปลูกเมล็ดถั่วเขียวว่าใช้เวลากี่วันที่จะได้เห็นต้นถั่วเขียวงอกค่ะ

ครูตุ๊ก