อัลบั้มรูปภาพความหมาย ประเภทลักษณะของตุ๊กตาและอุปกรณ์ในการทำตุ๊กตา

เด็กๆ ได้เรียนรู้ในเรื่องของความหมาย ประเภทของตุ๊กตา และอุปกรณ์ในการทำตุ๊กตา โดยที่เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การแบ่งกลุ่มแล้วเขียนวิเคราะห์ว่าตุ๊กตา แต่ละประเภทมีวัสดุอะไรบ้าง และมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้ทำต่อจากนั้น เด็กๆ ได้ทำศิลลปะ โดยการออกแบบตุ๊กตาตัวเดียวที่ไม่มีที่ไหนเป็นของตนเองแลละประดิษฐ์ตุ๊กตาจากรูปทรงต่างๆ เช่น ทรงกรวย เป็นต้น

ครูจุ๊