อัลบั้มรูปภาพประเภท,ลักษณะ และอุปกรณ์ในการทำตุ๊กตา

เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะประเภทวัสดุ ขั้นตอนการทำตุ๊กตา เด็กๆ ได้สังเกตตุ๊กตาประเภทต่างๆ เช่น ตุ๊กตาทำด้วยไม้ตุ๊กตาที่ทำด้วยผ้า เป็นต้น และเด็กๆ รู้จักการสังเกตสัมผัสเข็ม ด้าย และอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำตุ๊กตา เด็กๆ ยังได้ฝึกการใช้เข็มและฝึกการเย็บและเนาด้นถอยหลัง เด็กๆ สนุกมากกับการได้ฝึกเย็บผ้าค่ะ

ครูจุ๊