อัลบั้มรูปภาพการเลือกโครงงานและประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเรื่อง ตุ๊กตาหรรษา

เด็กๆ ได้นำเสนิโครงงานเรื่องที่เด็กๆ ชบทุกคน แล้วต่อไปคือ ขั้นตอนการเลือกโครงงาน คุณครูได้ให้เด็กๆ เลือกออกมา 5 เรื่อง ต่อจากนั้นก็ได้นำ 5 เรื่อง มาวาดภาพในบัตรเลือกโครงงาน เมื่อได้บัตรเลือกแล้วก็ได้นำบัตรเลืือกชื่อแล้วเข้าไปกากบาทเลือกเรื่องเพียงเรื่องเดียวที่ชอบ ผลสรุปว่าเรื่องที่เด็กๆ สนใจมากที่สุด คือเรื่อง ตุ๊กตา ต่อจากนั้นเด็กๆ ได้นำตุ๊กตาตัวโปรดมาพูดประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเรื่อง ตุ๊กตา และเด็กๆ ยังได้เชื่อมโยงทำศิลปะประดิษฐ์การ์ดวันพ่ออย่างตั้งใจและสวยงามค่ะ

ครูจุ๊