อัลบั้มรูปภาพกิจกรรมปฐมนิเทศและนำเสนอโครงงาน

สวัสดีค่ะ เปิดเทอม 2 เด็กๆ ดูโตขึ้นในสัปดาห์แรกดูเด็กๆ ตื่นเต้น เพราะคิดถึงเพื่อนๆ และคุณครูพูดคุยกันเก่งขึ้นค่ะ ในสัปดาห์ที่ 2 คุณครูได้พูดคุยถึงโครงงาน เด็กๆ สามารถนำสื่ออุปกรณ์มานำเสนอได้ ทุกคนพูดเสียงดัง แนะนำชื่อได้เสียงดัง ชัดเจนดีค่ะ และในสัปดาห์ที่ 3 เด็กๆ ได้เรียนรู้ประเพณีลอยกระทงได้ร่วมพับกระทงจากดอกบัวค่ะ

ครูเจิด