อัลบั้มรูปภาพการนำเสนอโครงงาน

เด็กๆ ได้ร่วมกับทบทวนกติกาของการนำสเนอโครงงานกับคุณครู คือ นำเสนอเรื่องที่ใกล้ตัวและไม่นำเสนอเรื่องที่เคยเรียนมาแล้ว เด็กๆ 26 คน นำสื่ออุปกรณ์ในเรื่องที่อยากเรียนมานำเสนอพร้อมบอกเหตุผลที่อยากเรียน และรู้จักพูดชักชวนเพื่อนๆ ให้สนใจในเรื่องของตนเอง เด็กๆ มีความพยายามในการนำเสนอมากค่ะ

ครูหมี