อัลบั้มรูปภาพสำรวจของเล่นภายในและภายนอกห้องเรียน

เด็กๆ ได้สำรวจของเล่นที่ตัวเองชอบเล่นในห้อง และภายนอกห้องเรียน เด็กๆ ได้ใช้การตัดสินใจ และมีความเป็นตัวเองในการสำรวจของเล่นที่ชอบ เด็กๆ มีพัฒนาการในการฟังคำสั่งและมีรายละเอียดในการวาดภาพที่ดีขึ้นค่ะ

ครูหมี