อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม Cooking

เด็กๆ ได้ทำกิจกรรม Cooking ผัดผักบุ้งที่ตนเองปลูก และคุณครูซื้อมาเพิ่มให้อีก เด็กๆ ได้ลงมือทำเองตั้งแต่เก็บผัก เด็ดผัก ลงมือผัดเองโดยมีุณครูคอยช่วย และได้ทานเป็นอาหารกลางวันด้วยค่ะ ได้ไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเด็กๆ ให้ความสนใจมาก ได้ประดิษฐ์สัตว์ที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง แล้วออกมา Present และช่วยกันปลูกผัก เพ้นท์กระถาง เพื่อจำหน่ายด้วยค่ะ

ครูแนน