อัลบั้มรูปภาพประสบการณ์เดิมและคำถาม

เด็กๆ ได้ช่วยกันตั้งคำถามและเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ลงมือปลูกผักบุ้ง ต้นถั่ว และปลูกข้าว เด็กๆ สนุกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้รดน้ำทุกวัน เฝ้าสังเกตการเจริญเติบโต และบันทึกผล เรียนรู้ลักษณะของใบพืชที่เด็กๆ ปลูก และเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆ รอบตัวค่ะ

ครูแนน