อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศเทอม 2 (ทบทวนข้อตกลงของห้องเรียน)

เปิดเทอม 2 มาในสัปดาห์แรกคุณครูและเด็กๆ ได้ทบทวนกฎกติกาต่างๆ ในห้องเรียน และพุดคุยเกี่ยวกับในหลวงและคำสอนของท่าน สัปดาห์ต่อมาก็ให้เด็กๆ ได้นำเสนอเรื่องต่างๆ ที่ตนเองสนใจและอยากเรียน โดยมีข้อกำหนดคือต้องเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราและไม่เป็นเรื่องที่เรียนไปแล้วค่ะ

ครูบาส