อัลบั้มรูปภาพวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้และนำเสนอชุดนักดับเพลิง

คุณครูและเด็กๆ ได้ร่วมกันสำรวจบริเวณโรงเรียนว่ามีที่ไหนบ้างที่มีถังดับเพลิงติดตั้งอยู่ และจดจำ เพื่อนำมาทำแผนผังทางเดินหนีไฟ และเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ว่าต้องมีสติ คอยมองหาผู้ใหญ่ เดินไม่วิ่ง เพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้ จากนั้นก็เดินไปตามทางหนีไฟและต่อมาก็นำเสนอชุดนักดับเพลิงที่เด็กๆ ไปประดิษฐ์กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ

ครูบาส