อัลบั้มรูปภาพวิธีใช้ถังดับเพลิง

คุณครูได้ฝึกการทำตามคำสั่ง โดยการร้องเพลงผึ้งน้อยบินหารัง แล้วบอกให้เด็กจับกลุ่มทำเป็นรังผึ้งและกำหนดตัวผึ้งน้อยอยู่ในรัง จากนั้นคุณครูก็ให้เด็กๆ ทายของปริศนา ก็คือ ถังดับเพลิง และเมื่อทายได้แล้วก็ให้เด็กๆ ออกมาเล่าวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ตนเองได้รู้มา จากนั้นคุณครูก็ได้สรุปวิธีการใช้ถังดับเพลิงร่วมกันกับเด็กๆ ค่ะ

ครูบาส