อัลบั้มรูปภาพการเลือกโครงงาน

หลังจากที่เด็กๆ ได้นำเสนอเรื่องที่อยากเรียนแล้ว คุณครูได้ให้เด็กๆ ช่วยกันเลือกเรื่องให้เหลือ 5 เรื่อง เพื่อเข้ารอบ 2  และทำการเลือกโดยคุณครูให้เด็กๆ เล่นบทบาทสมมติจำลองการเลือกตั้งของผู้ใหญ่มาให้เด็กๆ ได้เลือก ผลปรากฎว่าเรื่อง รถดับเพลิง ได้คะแนนมากสุด ต่อจากนั้นคุณครูได้ให้เด็กๆ มาเล่าประสบการณ์เดิมและสังเกตรถดับเพลิง เพื่อค้นหาสิ่งที่อยากรู้ค่ะ

ครูบาส