อัลบั้มรูปภาพกติกาการอยู่ร่วมกัน

ในเทอม 2 วันเปิดเทอม เด็กๆ ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ทบทวนกติกา และได้พูดคุยถึงในหลวง การเป็นเด็กดีของในหลวง และคำพ่อสอน และเด็กๆ ได้พูดคุยถึงโครงงานที่อยากเรียนรู้ในเทอม 2 พูดคุยถึงกติกาในการนำเรื่องต่างๆ มานำเสนอ เด็กๆ นำโครงงานมานำเสนอได้ดี มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ

ครูอี๊ด