อัลบั้มรูปภาพประเภท,ลักษณะ และประโยชน์ของไข่ไก่

เด็กๆ เรียนรู้ประเภทของไข่กินได้และไข่กินไม่ได้ เปรียบเทียบ สังเกตความเหมือนและต่างของไข่ไก่และไข่เป็ด เรียนรุูประโยชน์และสารอาหารของไข่ไก่ ไข่ที่นำมาประกอบอาหารเป็นส่วนผสมของอาหารหวานต่างๆ ค่ะ

ครูอี๊ด