อัลบั้มรูปภาพการเลือกโครงงาน

หลังจากนักเรียนได้นำเสนอเรื่องที่สนใจแล้ว เด็กๆ ได้เลือกโครงงานที่สนใจมากที่สุด สรุปว่าเทอม 2 เด็กๆ จะเรียนรู้โครงงาน ไข่ไก่ ค่ะ และเด็กๆ ได้ช่วยกันบอกประสบการณ์เกี่ยวกับ ไข่ไก่ ให้เพื่อนๆ ฟัง เด็กนักเรียนได้นำสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ ไข่ไก่ มานำเสนอให้เพื่อนๆ ฟัง เด็กทุกคนทำได้ดีค่ะ

ครูอี๊ด