อัลบั้มรูปภาพความหมายและการปลูกดอกไม้

เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงความหมายของดอกไม้ และวิธีการปลูกดอกไม้ คุณครูให้เด็กๆ เตรียมอุปกรณ์ในการปลูกดอกไม้ และลงมือปลูกดอกไม้ด้วยตนเอง เด็กๆ สนุกสนานกับการปลูกและช่วยกันดูแลดอกไม้ของตนเอง รวมถึงทำกิจกรรมต่างๆ กับผู้อื่น และทำความดีในวันปีใหม่ เด็กๆ สามารถบอกความหมายของดอกไม้ได้ดี และมีภาพกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ

ครูวิ